fbpx

„Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”

Płatności dokonywane przelewem bankowym mogą odbywać się bezpośrednio na rachunek wskazany przez Administratora lub płatności te obsługiwane są przez firmę Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255

INFORMACJA DLA KLIENTA O NUMERZE CVV2 / CVC2 – NA KARTACH PŁATNICZYCH